רחפנים
אמזון רושמים פטנט על רחפנים עם פרופלורים מדברים
דרג את הכתבה

למרות שהאייטם החדשותי הזה דומה יותר לבדיחת אחד באפריל, הוא מגובה בסדרת עותקים של רישום הפטנטים, שכפי הנראה באמת שייכים לחברת Amazon. על פי הרשום בראש הפטנט, המסמך נמסר לרישום בספטמבר 2014 ובימים האחרונים אושר על ידי משרד הפטנטים האמריקאי.

עם כן, באמזון מציעים לנצל את הרעש הנוצר על ידי הפרופלורים של הרחפנים בשתי דרכים מעניינות. ראשית, הפרופלורים יכולים לכסות על גבי הרעשים שנוצרים במהלך הטיסה של הרחפנים. שנית, סיבוב הפרופלורים יכול להיות מווסת בצורה שרעש הלהבים יישמע כמו דיבור.

בחברת אמזון, בדומה למספר חברות אחרות, מתעניינים בנושא אספקת סחורות באמצעות רחפנים. בעתיד ניתן לדבר על אספקה אוטומטית, למרות שבשלבים הראשונים הרחפנים יופעלו על ידי מפעילים בעלי רישיון טיס. אספקה אוטומטית יכולה לגרום למספר בעיות. למשל, המכשיר יכול לזהות אדם באתר הנחיתה ועליו להודיע לו על הסיכון שבהימצאות בסביבת הרחפן. דבר אחד לא ברור, מדוע אי אפשר לעשות זאת באמצעות רמקולים רגילים?

יתכן שהתשובה נעוצה בעובדה שפונקציה שונה של שליטה בסיבובי הפרופלורים צריכה לכבות את הרעשים המתעוררים במהלך עבודת הפרופלורים. המפתחים מציעים למקם ליד הפרופלורים מיקרופונים ובאמצעות שיטת בקרה מיוחדת לשלוט בסיבוב הפרופלורים האחרים על מנת שהרעש יתבטל. יתכן שפונקציית ה"דיבור" נראית כתופעת לוואי של כיבוי הרעשים, שיכולים להציק ולהפריע לשכנים בזמן אספקת הסחורה.

מצד שני, גם הרעיון שמישהו יכול להתגנב מאחור בשקט מוחלט ובאופן בלתי נראה אינו מוצלח במיוחד. עם זאת, גם צעקות מעל הראש זו לא תופעה נעימה. כנראה שצריך יהיה למצוא את שביל הזהב, וחברת אמזון יחד עם יזמים ומחוקקים נוספים יצטרכו לעשות זאת. לדוגמא, כפי שהוצע באותו פטנט של חברת אמזון, ניתן להשיג את המטרה הדרושה באמצעות איורים באוויר באמצעות נוריות הממוקמות על גבי הפרופלורים.